Portfolio

Iz našeg višegodišnjeg poslovanja, izdvajamo klijente koji su nam ukazali povjerenje.

Izdvojeni korisnici naših usluga:

 • Zadarska županija
 • Grad Osijek
 • Grad Vukovar
 • Općina Ston
 • Općina Janjina
 • Općina Lumbarda
 • Općina Poličnik
 • Općina Kolan
 • Općina Lišane Ostrovičke
 • Agencija za obnovu osječke Tvrđe
 • Dubravčka razvojna agencija – DURA d.o.o.
 • Gradska knjižnica Zadar
 • Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
 • Komunalno društvo Ston d.o.o.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • Salvus d.o.o.
 • Controlmatik d.o.o.
 • Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata
 • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
 • Predškolska ustanova Dječji vrtić Ston
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Putniković
 • Gradski muzej Vukovar
 • Muzej vučedolske kulture Vukovar
 • Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
 • Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku
 • Dom za starije osobe Majka Marija Petković
 • Dom za starije osobe Zemunik
 • Dom za starije osobe Domus Christi Dubrovnik
 • Dom za starije osobe Vela Luka

Kontaktirajte nas

bonitet

Adresa

Hrvatska —
Vijenac Petrove Gore 9
31000, Osijek